Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Μεικτή εικόνα στο α’ τρίμηνο

Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα μεγέθη του ομίλου Medicon στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης καθώς υποχώρησαν τα κέρδη κατά 30,3%, στα 0,5 εκατ. ευρώ, ενώ ενισχύθηκαν οι πωλήσεις κατά 21,1%. Ίδια εικόνα εμφάνισαν τα μεγέθη της μητρικής.

Medicon: Μεικτή εικόνα στο α’  τρίμηνο
Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα μεγέθη της Medicon στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, καθώς υποχώρησαν τα κέρδη, ενώ ενισχύθηκαν οι πωλήσεις, σε μητρική αλλά και ενοποιημένη βάση.

Από την ανάγνωση της δημοσιευμένης τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης της 31ης Μαρτίου 2004, προκύπτει πως, τα κέρδη του ομίλου, μετά από μειοψηφίες, υποχώρησαν 30,3% διαμορφούμενα στα 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,82 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2003.

Από την άλλη, ο κύκλος εργασιών του α΄ τριμήνου ανήλθε στα 4,3 εκατ. ευρώ κινούμενος ανοδικά κατά 21% περίπου από το επίπεδο των 3,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.

Τα προ φόρων κέρδη της μητρικής εταιρίας, υποχώρησαν κατά 17,4% , στα 0,92 εκατ. ευρώ, σε σχέση με κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2003.

Αντίθετα, οι πωλήσεις α’ τριμήνου 2004 της μητρικής Medicon, ενισχύθηκαν σε ποσοστό 16,7% καθώς διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 3 εκατ. ευρώ, πέρυσι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v