Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Έως 31/12 η είσπραξη μερίσματος '03

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2003 της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems που ανέρχεται σε 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Βογιατζόγλου: Έως 31/12 η είσπραξη μερίσματος '03
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2003 της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems που ανέρχεται σε 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα χρήσης 2003, μπορούν μέχρι τις 31/12/2009 να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Βογιατζόγλου Systems, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων για την πληρωμή των μερισμάτων τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v