Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Ψάχνει ευκαιρίες στην κρίση

Την πρόθεσή της να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της και να εκμεταλλευτεί τις χαμηλότερες πλέον αποτιμήσεις εκφράζει η διοίκηση της Alpha Αστικά Ακίνητα στον ετήσιο απολογισμό της προηγούμενης χρήσης.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Ψάχνει ευκαιρίες στην κρίση
Την πρόθεσή της να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της και να εκμεταλλευτεί τις χαμηλότερες πλέον αποτιμήσεις εκφράζει η διοίκηση της Alpha Αστικά Ακίνητα στον ετήσιο απολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

«Η εταιρία είναι σε θέση να διατηρήσει τις καλές αποδόσεις, εκμεταλλευόμενη τη διόρθωση των τιμών που έχει αρχίσει, επενδύοντας σε ακίνητα τα οποία θα της εξασφαλίσουν σταθερές και βελτιωμένες αποδόσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με βάση μάλιστα τα οικονομικά στοιχεία της 31ης/12/2009, η εισηγμένη είχε διαθέσιμα ύψους 22,2 εκατ. ευρώ, αξιόγραφα προς πώληση (ομόλογα) 30,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός της δανεισμός ήταν ιδιαίτερα χαμηλός.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η διοίκηση της εισηγμένης θεωρεί χαμηλό τον κίνδυνο να υπάρξουν απομειώσεις στο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων που διαθέτει, επισημαίνοντας ότι η εύλογη αξία των ακινήτων της είναι κατά 8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από τη λογιστική τους αποτίμηση και έτσι θα υπάρξει απομείωση μόνο στην περίπτωση όπου η πτώση των εμπορικών αξιών υπερβεί το 12%.

«Δεν θεωρούμε πιθανή μια τέτοια εξέλιξη, αφού το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών ακινήτων βρίσκεται σε περιοχές μεγάλης εμπορικότητας, όπου ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι οι μειώσεις τιμών είναι περιορισμένες», αναφέρει χαρακτηριστικά η εισηγμένη.

Παράλληλα, η Alpha Αστικά Ακίνητα επιδιώκει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, επενδύοντας σε συστήματα που θα δώσουν τη δυνατότητα περιορισμού λαθών και παρεκκλίσεων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα, η εταιρία το 2009 εμφάνισε καθαρά κέρδη 4,06 εκατ. ευρώ και αποφασίστηκε η διανομή (μικτού) μερίσματος, ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v