Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Μη μετατρέψιμο ομολογιακό 5 εκατ. €

Ο Δρομέας ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση απόφασης της Γ.Σ. της 12/05/2008, προέβη στην υπογραφή κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 5 εκατ. ευρώ, με ομολογιούχο δανειστή την Τράπεζα Πειραιώς.

Δρομέας: Μη μετατρέψιμο ομολογιακό 5 εκατ. €
Ο Δρομέας ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/05/2008, προέβη στην υπογραφή κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ, με ομολογιούχο δανειστή, διαχειριστή πληρωμών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών την Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δάνειο είναι επταετούς διάρκειας και σκοπός του είναι η χρηματοδότηση:
 
α) των επενδύσεων της θυγατρικής ( κατά 100 %) DROMEAS BG που εδρεύει στην Σόφια της Βουλγαρίας, η οποία θα προβεί στην αγορά ιδιόκτητου εκθεσιακού χώρου στην Σόφια της Βουλγαρίας ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ, μια αγορά που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας.

β) με 1,5 εκατ. ευρώ του επί πλέον απαιτουμένου κεφαλαίου κινήσεως για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκτέλεσης του συμβολαίου συνεργασίας με την Ευρωπαική Ενωση ( έργο ύψους 30-40 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης 3-4 έτη), και

γ) της εξόφλησης της τελευταίας δόσεως, προηγούμενου ομολογιακού δανείου, της ιδίας τραπέζης ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v