Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών το 2009

Στα 581 χιλ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για τον Ομιλο της Βογιατζόγλου Systems το 2009 έναντι κερδών ύψους 2.829 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών το 2009
Στα 581 χιλ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για τον Ομιλο της  Βογιατζόγλου Systems το 2009 έναντι κερδών ύψους 2.829 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικά, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2009 διαμορφώθηκε στα 30.038 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,59 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2008 (43.275 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 11.224 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 36,04 % έναντι της προηγούμενης χρήσης 2008 (17.548 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στο 1.163 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 80,96 % (6.111 χιλ. ευρώ το 2008).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημιές ύψους 432 χιλ. ευρώ προ φόρων (έναντι κερδών ύψους 4.159 χιλ. ευρώ το 2008), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 581 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 2.829 χιλ. ευρώ το 2008).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 24.785 χιλ. ευρώ έναντι 35.035 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση μειωμένος κατά 29,26% . Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 8.865 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 34,36 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2008 (13.505 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, διαμορθώθηκαν στα 1.378 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 74,62 % (5.431 χιλ. ευρώ το 2008).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 1.344 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 3.992 χιλ. ευρώ το 2008 , ενώ τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής παρουσίασαν ζημιές ύψους 1.487 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 2.767 χιλ. ευρώ την χρήση του 2008 . Η ζημία μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώθηκε σε 0,2351 Ευρώ.

To 2009 αποτέλεσε για τον Όμιλο Βογιατζόγλου Systems AE την πρώτη χρονιά από την ίδρυσή της που παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα . Η αγορά του Χονδρικού Εμπορίου, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας , από το τέλος του 2008 έως και σήμερα πλήττεται άμεσα λόγω των συνεχιζόμενων αρνητικών , συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα , που έχει ως αποτέλεσμα την σοβαρή μείωση της ζήτησης.
 
Η συρρίκνωση του λιανικού εμπορίου , η μειωμένη ζήτηση βασικών πελατών του Ομίλου , η συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας που πλήττει την αγορά καθώς και η αβεβαιότητα που επικρατεί είναι μερικοί από τους βασικούς συντελεστές που οδήγησαν σε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Οι προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάζονται αρνητικά από τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα την Ελλάδα με αποτέλεσμα οι στόχοι για το 2010 να είναι πολύ συντηρητικοί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v