Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μέρισμα 0,24 ευρώ - Αποκοπή 19/7

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2009, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια Γ.Σ. της Βογιατζόγλου σήμερα 22/6 με απαρτία 83,25%. Παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας.

Βογιατζόγλου: Μέρισμα 0,24 ευρώ - Αποκοπή 19/7
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2009, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια Γ.Σ. της Βογιατζόγλου σήμερα 22/6 με απαρτία 83,25%. 

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% και έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,216 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων τίτλων (Record Date) μέτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 21 Ιουλίου 2010.

Από την 19η Ιουλίου 2010 (ημέρα αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η 26η Ιουλίου 2010. 

Τέλος, η  Γενική Συνέλευση αποφάσισε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ως μισθωτοί της εταιρίας και τα οποία μέλη δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και αποφάσισε να καταβάλλει παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2010 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες καθώς και το ύψος των αποδοχών και των παροχών επιβράβευσης.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v