Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Μέρισμα 0,0023 ευρώ - Αποκοπή 22/7

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 59.689,12 ευρώ, ήτοι, 0,0023 ευρώ ανά μετοχή, για την εταιρική χρήση 2009, αποφάσισε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Centric στις 24 Ιουνίου.

Centric: Μέρισμα 0,0023 ευρώ - Αποκοπή 22/7
Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 59.689,12 ευρώ, ήτοι, 0,0023 ευρώ ανά μετοχή, για την εταιρική χρήση 2009, αποφάσισε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Centric στις 24 Ιουνίου.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάση του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 με ημερομηνία αποκοπής την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Ως προς το έκτο, έβδομο και όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας σχετικά με α) την ανάκληση της απόφασης της από 22.6.2009 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά και της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της, β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορές σε είδος (μετοχών) διά εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ των κυρίων των εισφερόμενων μετοχών - Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και γ) την τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, αντίστοιχα, καθώς δεν σχηματίστηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου στις 7 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρίας,στο Μοσχάτο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 

Τέλος, ο κ. Νειάδας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας, ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών γενικότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v