Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bango: Μέρισμα 0,025 ευρώ - Αποκοπή 8/7

Τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009 ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Moda Bango, που συνήλθε στις 30 Ιουνίου.

Moda Bango: Μέρισμα 0,025 ευρώ - Αποκοπή 8/7
Τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009 ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Moda Bango, που συνήλθε στις 30 Ιουνίου.

Απο το παραπάνω ποσό παρακρατείται το ποσό που αναλογεί σε φόρο 10%. Δηλαδή το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,0225 ευρώ.

Από την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως και την ημέρα "record date" Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010.

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EFG Eurobank Ergasias ,από την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v