Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Ανάκληση απόφασης για ΑΜΚ με μετρητά

Την ανάκληση της απόφασης της από 22.6.2009 Γ.Σ. περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά ενέκρινε η β' επαναληπτική Γ.Σ. της Centric στις 20/07/2010. Στις 22/7 η νέα Γ.Σ. για ΑΜΚ με εισφορά σε είδος.

Centric: Ανάκληση απόφασης για ΑΜΚ με μετρητά
Την ανάκληση της απόφασης της από 22.6.2009 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά ενέκρινε η β' επαναληπτική Γ.Σ. της Centric στις 20/07/2010, σε συνέχεια της από 7 Ιουλίου 2010 αναβληθείσας Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως προς το 7ο θέμα της ημερησίας διατάξεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος (μετοχών) διά εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ των κυρίων των εισφερόμενων μετοχών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας εισηγήθηκε, όπως για λόγους απόλυτης διαφάνειας, αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται στην Εταιρία από το νόμο, οι εκθέσεις αποτιμήσεως των προς εισφορά μετοχών CD MEDIA και USMAR προκειμένου οι μέτοχοι της Εταιρίας να μορφώσουν πλήρη άποψη επί του θέματος.

Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας πρότεινε τη διακοπή των εργασιών και τη συνέχιση τους την Πέμπτη 22 Ιουλίου και ώρα 16.00, πρόταση που έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Γενικότερα, όπως έχει ήδη αναφέρει η Εταιρία σε ανακοινώσεις της προς το επενδυτικό κοινό δια της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της και επισημάνθηκε και κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, η προτεινόμενη εισφορά εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για τη συμμετοχή σε κερδοφόρες επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και την επέκταση στο χώρο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Στόχος της διενέργειας των επενδύσεων είναι η ενδυνάμωση του ομίλου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του και ταυτόχρονα η επίτευξη διασποράς κινδύνου με την προσθήκη συμπληρωματικών πυλώνων ανάπτυξης για τον όμιλο.

Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν από τη διοίκηση η ανωτέρω εισφορά των μετοχών των εταιριών CD MEDIA και USMAR, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της εγκριθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των μετόχων της CD MEDIA και USMAR.

Τονίσθηκε επίσης ότι η CD MEDIA, κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις εταιρίες διανομής ψυχαγωγικού λογισμικού και προϊόντων οικιακής διασκέδασης έχοντας χτίσει μακροχρόνιες και προσοδοφόρες σχέσεις εμπιστοσύνης με μεγάλους οίκους του εξωτερικού και στοχεύει στη σημαντική ανάπτυξη της τόσο μέσω της διεύρυνσης της παρεχόμενης γκάμας περιεχομένου καθώς και μέσω της επέκτασης γεωγραφικά σε νέες αγορές όπως Ρουμανία, Κύπρο, πρώην Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία.

Όσον αφορά στην απόκτηση του 49% της USMAR τονίστηκε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης της παρουσίας του ομίλου στο χώρο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Η USMAR έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Σουηδική εταιρία Unibet, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου της διαδικτυακής ψυχαγωγίας παγκοσμίως, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης με κεφαλαιοποίηση 4,3 δις Σουηδικών Κορωνών (~ 437 εκατ. ευρώ). Η συνεργασία της USMAR προβλέπει την προώθηση των υπηρεσιών της Unibet στην Ελληνική γλώσσα. 

Επίσης, η σημαντική παρουσία της UNIBET στον κλάδο και οι θετικές προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της διαδικτυακής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα είναι οι ουσιαστικοί παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για την εισήγηση από τη Διοίκηση της εισφοράς μετοχών της USMAR. 

Τέλος, η Centric εκτιμά ότι από την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κα της απόκτησης των συμμετοχών σε CD MEDIA και USMAR, τα μεγέθη της Εταιρίας θα ενισχυθούν, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας, στη διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου και στην κερδοφορία της Εταιρίας.

Εξάλλου, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της ότι αναμένει τη συναίνεση των ελεγκτικών εταιριών BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ, HBP Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές ΕΠΕ, καθώς και των εταιριών CD MEDIA AE και USMAR Management Ltd προκειμένου να αναρτήσει νομίμως στην ιστοσελίδα της τις εκθέσεις αποτίμησης των υπό εισφορά μετοχών. Κατόπιν λήψεως των εν λόγω συναινέσεων, η Centric θα μεριμνήσει για την άμεση δημοσίευση των εν λόγω αποτιμήσεων στο διαδικτυακό της τόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v