Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Κέρδη έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Βογιατζόγλου ανήλθαν σε  208 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο.

Βογιατζόγλου: Κέρδη έναντι ζημιών στο εξάμηνο
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Βογιατζόγλου ανήλθαν σε 208 χιλ. ευρώ το α΄ φετινό εξάμηνο έναντι ζημιών ύψους 342 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2009.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου 2010, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. ανήλθε στις 15.925 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,39% σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ περυσινό εξάμηνο (15.554 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη κατήλθαν στις 5.599 χιλ. ευρώ μειωμένα σε ποσοστό 2,47% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου (5.741 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 1.227 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 107,05% (593 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2009).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη 494 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών 218 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 208 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών 342 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2009).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής κατήλθε στα 12.143 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 7,51% εν συγκρίσει με πέρυσι (13.129 χιλ. ευρώ). Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 4.469 χιλ. ευρώ μειωμένα σε ποσοστό 2,60% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο (4.588 χιλ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στις 913 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,24% (760 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2009). Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 396 χιλ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 132,18% (170 χιλ. ευρώ πέρυσι αντίστοιχα), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής ανήλθαν στις 139 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 217,53% (44 χιλ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2009).

Ο όμιλος, ενώ παρουσίασε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών από το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2009 , σημείωσε θετικά αποτελέσματα στα κέρδη (έναντι ζημιών στο πρώτο εξάμηνο του 2009 ).

Η αύξηση των κερδών οφείλεται κυρίως:
Στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.
Στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v