Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Aύξηση τζίρου, πτώση κερδών στο εξάμηνο

Πτώση της τάξης του 11,2% στα κέρδη της μητρικής και 8,2% στον όμιλο σημειώσε η Medicon Hellas το α’ εξάμηνο του 2004. Ωστόσο ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 19,6% στον όμιλο και 16,6% στη μητρική.

Medicon: Aύξηση τζίρου, πτώση κερδών στο εξάμηνο
Αύξηση του κύκλου εργασιών και πτώση στα κέρδη προ φόρων σημείωσε κατά το α’ εξάμηνο του 2004, η Medicon Hellas σε επίπεδο ομίλου και μητρικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις για το διάστημα από 01/01/2004 - 30/06/2004, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 8,887 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 19,6% έναντι 7,245 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, υποχώρησαν κατά 8,2% το ίδιο διάστημα, καθώς διαμορφώθηκαν στα 1,673 εκατ. ευρώ έναντι 1,822 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στην ενοποίηση περιλαμβάνονται εκτός της μητρικής και οι εταιρίες Medicon ΕΠΕ και Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ.

Σε επίπεδο μητρικής, η εικόνα παραμένει ίδια με τον κύκλο εργασιών της Medicon Hellas, αυξημένο κατά 16,6% στα 7,329 εκατ. ευρώ έναντι 6,284 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 11,2% στα 1,806 εκατ. ευρώ έναντι 2,034 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v