Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλφα Γκρίσιν: Δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών

Η Αλφα Γκρίσιν ανακοινώνει ότι με την από 22/06/2010 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας, ολοκληρώθηκε σήμερα, το χρονικό διάστημα υλοποίησης αγοράς ιδίων μετοχών, κατά το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία αγορά ιδίων μετοχών.

Αλφα Γκρίσιν: Δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών
Η Αλφα Γκρίσιν ανακοινώνει ότι με την από 22/06/2010 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας, ολοκληρώθηκε σήμερα, 22/06/2011, το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, κατά το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία αγορά ιδίων μετοχών.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία είναι μηδενικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v