Νίκας: Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την συγκρότησή του σε σώμα ανακοίνωσε σήμερα 28/6 η "Νίκας".

Νίκας: Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα
Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την συγκρότησή του σε σώμα ανακοίνωσε σήμερα 28/6 η "Νίκας".

Αναλυτικά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 28/6/2011 με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 28/6/2016, συνεδρίασε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μιχαήλ Μαδιανός, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Λεωνίδας Κολιούλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. ’γγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε, ήτοι αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Μαδιανό, Άγγελο Πλακόπητα και Αλέξανδρο Βουσβούνη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v