Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Υποχώρηση 4,68% στα κέρδη ομίλου

Υποχώρηση 4,68% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου της Κρι Κρι στο εννεάμηνο του 2011, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010.

Κρι Κρι: Υποχώρηση 4,68% στα κέρδη ομίλου
Υποχώρηση 4,68% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου της Κρι Κρι στο εννεάμηνο του 2011, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41.447 χιλ. έναντι 42.237 χιλ. το εννιάμηνο 2010, ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 7.543 χιλ έναντι 8.440 χιλ. το εννιάμηνο 2010.

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5.211 χιλ., έναντι 6.561 χιλ. το εννιάμηνο 2010.

- Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 4.316 χιλ., έναντι 4.528 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε 40.425 χιλ. έναντι 41.039 χιλ. το εννιάμηνο 2010. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 5.747 χιλ., από 6.571 χιλ. το εννιάμηνο 2010.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 1,9% (41.447 χιλ. έναντι 42.237 χιλ.) στο εννιάμηνο 2011, έναντι του εννιαμήνου 2010. Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν σε 22.081 χιλ έναντι 24.684 χιλ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
 
Η μεταβολή αυτή, προέρχεται, κυρίως, από τη μείωση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, στην εγχώρια αγορά, μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με τη MARS HELLAS βάσει της οποίας η Κρι-Κρι ανέλαβε την αποκλειστική διανομή των παγωτών MARS σε πανελλαδικό επίπεδο, προωθήσαμε την ενοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων κωδικών παγωτού και τη συνένωση των δικτύων διανομής.

Παράλληλα, συνεχίσαμε την επέκταση του εγχώριου δικτύου μας με νέα σημεία πώλησης παγωτού, ενώ ενισχύσαμε την παρουσία μας και στις αγορές των Βαλκανίων, δραστηριοποιούμενοι με ίδιο δίκτυο πωλήσεων στην αγορά παγωτού της ΠΓΔΜ, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 10,2% και διαμορφώθηκαν σε 9.200 χιλ έναντι 17.416 χιλ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας, ακολουθούμε πολιτική ανταγωνιστικών τιμών και προωθούμε τις πωλήσεις με «προσφορές» προς τον καταναλωτή.

Αναφορικά με τα μεγέθη της κερδοφορίας, παρουσιάζεται μείωση των κερδών προ φόρων του Ομίλου κατά 20,6% (5.211 χιλ έναντι 6.561 χιλ) στο εννιάμηνο 2011, έναντι του εννιαμήνου 2010. Η αντίστοιχη μεταβολή στα κέρδη προ φόρων σε εταιρικό επίπεδο είναι –12,5% (5.747 χιλ έναντι 6.571 χιλ). Ωστόσο, λόγω της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου, η φορολογική επιβάρυνση είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου που αντιστοιχούν σε μετόχους της μητρικής να διαμορφώνονται σε 4.316 χιλ από 4.528 χιλ το 2010 (μεταβολή -4,7%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v