Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Με νέα ονομαστική αξία από 17 Νοεμβρίου

Με νέα ονομαστική αξία 6,53 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2004 οι μετοχές της εταιρίας Καρέλια.

Καρέλια: Με νέα ονομαστική αξία από 17 Νοεμβρίου
Με νέα ονομαστική αξία 6,53 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2004 οι μετοχές της εταιρίας Καρέλια.

Όπως υπενθυμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Καρέλια, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2002 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 3.701.720,91 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:

* Ποσού 1.207.223,48 ευρώ (αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων) και 2.494.497,43 ευρώ (αφορολογήτων αποθεματικών αρθρ.22 ν.1828/89)

Επίσης, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2.511.600,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:

* Ποσού 3.456,20 ευρώ (αποθεματικού αρθρ.8 ν. 2579/1998) και ποσού 2.508.143,80 ευρώ (αφορολογήτων αποθεματικών άρθρ.22 ν.1828/89).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείτο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,279 ευρώ σε 6,53 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 18.022.800,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.760.000 σε κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,53 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v