Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στις 30/5 ξεκινά η καταβολή μερίσματος

Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας Πλαίσιο Computers, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες, 14/5. Η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 30/5.

Πλαίσιο: Στις 30/5 ξεκινά η καταβολή μερίσματος
Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας Πλαίσιο Computers, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες, 14/5. Η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 30/5.

Από τα 0,08 ευρώ παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, 25% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,06 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 22 Μαΐου 2012, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 και θα γίνει μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της αποφάσεως που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 15ης Μαΐου 2012 σχετικά με τον ορισμό και του κ. Κωνσταντίνου Γεράρδου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α) Γεώργιος Γεράρδος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
β) Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
γ) Γεώργιος Λιάσκας , εκτελεστικό Μέλος,
δ) Νικόλαος Τσίρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος,
ε) Αντιόπη-Αννα Μαύρου, μη εκτελεστικό Μέλος,
στ) Ηλίας Κλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λήγει την 30η Ιουνίου 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v