Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Συμμετέχει στην ΑΜΚ της K.&G.

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της "K.&G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε." ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει η εταιρία Κυριακούλης στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου.

Κυριακούλης: Συμμετέχει στην ΑΜΚ της K.&G.
Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της "K.&G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε." ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει η εταιρία Κυριακούλης στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κυριακούλης:

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» αποφάσισε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου να μετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του ομίλου «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.», στην οποία κατέχει σήμερα ποσοστό 51,32%, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών που κατέχει σε διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης μαρινών και συγκεκριμένα στις: α. ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε. όπου κατέχει ποσοστό 50,58%, ήτοι 945.400 μετοχές, β. ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. όπου κατέχει ποσοστό 60,00%, ήτοι 120.000 μετοχές, γ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. όπου κατέχει ποσοστό 26,64%, ήτοι 1.079.000 μετοχές και δ. ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε. όπου κατέχει ποσοστό 22,92%, ήτοι 1.084.648 μετοχές.

Η διοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι, λαμβανομένης υπόψη της εξειδίκευσης της «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» στη διαχείριση μαρινών, η επέκταση των δραστηριοτήτων της και η αύξηση του ποσοστού της εταιρείας σε αυτή θα είναι συμφέρουσα για την εταιρεία και θα προσδώσει μεγαλύτερο εύρος και στρατηγική σημασία στις δραστηριότητες του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v