Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Στις 29/6 ΓΣ για την έγκριση εκθέσεων

H Εριουργία Τρία Άλφα Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29/06/2012.

Τρία Άλφα: Στις 29/6 ΓΣ για την έγκριση εκθέσεων
H Εριουργία Τρία Άλφα Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29/06/2012.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2011.

2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2011.

4. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2011.

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

6. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2012.

7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως.

9. Ανάπτυξη από τη διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης.

10. Ενημέρωση επί της αποφασισθείσης την 30.3.2012 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v