Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Επιστροφή κεφαλαίου 0,08 ευρώ

Την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της, αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Mevaco που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου.

Mevaco: Επιστροφή κεφαλαίου 0,08 ευρώ
Την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της, αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Mevaco που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 840.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας κατά 0,08 ευρώ, ήτοι από 0,90 ευρώ σε 0,98 ευρώ, και στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο των 840.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 ευρώ, ήτοι από 0,98 ευρώ σε 0,90 ευρώ και την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,08 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της.

Επιπλέον, η Γ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα νέο επταμελές Δ.Σ., με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Δ.Σ. εξελέγησαν οι κάτωθι:

1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου,
2) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου,
3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου,
4) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου,
5) Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή,
6) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και
7) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της ομόφωνα όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v