Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ:Με ποσοστό 37,954% στη ΓΣ η Μ.Ανεζουλάκη

Η εταιρία Αφοί Ανεζουλάκη Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η μέτοχος Μαρία Ανεζουλάκη κατά την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. στις 28/6 θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει 3.872.668 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 37,954%.

Φιερατέξ:Με ποσοστό 37,954% στη ΓΣ η Μ.Ανεζουλάκη
Η εταιρία Αφοί Ανεζουλάκη Α.Ε. (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) ανακοίνωσε ότι η μέτοχος Μαρία Ανεζουλάκη κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/6 θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει 3.872.668 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 37,954% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει αφ' ενός 435.040 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,264% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, που ενσωματώνονται σε 435.040 μετοχές της Εταιρίας που κατέχει η ίδια άμεσα, και αφ' ετέρου 3.437.628 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 33,690% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρίας, ως πληρεξούσιος, κατόπιν της από 25/06/2012 ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ προς αυτήν.

Ως εκ τούτου θα διαθέτει συνολικά 3.872.668 δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 37,954% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ενώ μετά τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα παύσει να ισχύει η ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ προς αυτήν. 

Ακόμη, η μέτοχος της Εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ μετά την από 25/06/2012 ειδική εξουσιοδότησή της προς την κα Μαρία Ανεζουλάκη του Ιωάννη, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και να ψηφίσει κατά την κρίση της επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν θα διαθέτει η ίδια δικαιώματα ψήφου μέχρι και τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενώ το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει μετά τη λήξη αυτής θα ανέρχεται σε 33,690% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v