Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παΐρης

Την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Παΐρης που συνήλθε στις 29 Ιουνίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παΐρης
Την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Παΐρης που συνήλθε στις 29 Ιουνίου.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Εμμ. Παΐρης, Πρόεδρος - Δ/Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. Μπαλτά Χρησ. Παναγιώτα, Μέλος
3. Παΐρη Δημ. Δωρίς, Εκτελεστικό μέλος
4.Ιωάννης Σαράντου Σαράντης, Αντιπρόεδρος
5. Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης, Μέλος
6. Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης, Μέλος
7. Γιαμάλογλου Γεώργιος Γρηγορίου, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v