Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΣΥΣ: Χωρίς το δικαίωμα στα 0,16€ από 25/7

Από 25 Ιουλίου οι μετοχές της Βογιατζόγλου Systems θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,60 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

ΒΟΣΥΣ: Χωρίς το δικαίωμα στα 0,16€ από 25/7
Από 25 Ιουλίου 2012 οι μετοχές της Βογιατζόγλου Systems  θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,60 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που ισούται με 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 27η Ιουλίου 2012. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 2η Aυγούστου 2012.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems στις 28 Ιουνίου 2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών ποσού 1.012.00 ευρώ δια της αυξήσεως της ονομαστικής  αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από 0,60 ευρώ σε 0,76 ευρώ καθώς και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση ισοπόσως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.795.000,00 ευρώ διαιρουμένου σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση του στις 19 Ιουλίου 2012 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v