Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Επιστροφή κεφαλαίου €0,98

Την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή τοις μετρητοίς 0,98 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η έκτακτη ΓΣ της ΑΓΕΤ Ηρακλής που πραγματοποιήθηκε στις 27/8/2012.

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Επιστροφή κεφαλαίου €0,98
Την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή  τοις μετρητοίς 0,98 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η έκτακτη ΓΣ της ΑΓΕΤ Ηρακλής που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27/8/2012.

Αναλυτικά, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας έλαβε τις παρακάτω ομόφωνες αποφάσεις:

1. Αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 69.661.052,86 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,68 ευρώ σε 1,70 ευρώ ανά μετοχή και καταβολή στους μετόχους τοις μετρητοίς ποσού 0,98 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 120.840.601,90 ευρώ, διαιρεμένο σε 71.082.707 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,70 ευρώ η κάθε μία.

Ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v