Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Αύξηση ζημιών στο 9μηνο

Στο εννεάμηνο του 2012, ο κύκλος εργασιών της Τηλέτυπος (Mega Channel) υποχώρησε από τα 74,4 στα 64,4 εκατ. ευρώ

Τηλέτυπος: Αύξηση ζημιών στο 9μηνο
Αρκετά ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς σημειώθηκε αύξηση κύκλου εργασιών και περιορισμός ζημιογόνου αποτελέσματος.

Παρόλα αυτά, στο εννεάμηνο του 2012, ο κύκλος εργασιών της Τηλέτυπος (Mega Channel) υποχώρησε από τα 74,4 στα 64,4 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) ήταν ζημιογόνα (από το -1,5 στα -7 εκατ. ευρώ) και οι καθαρές ζημίες διευρύνθηκαν από τα 12,5 στα 15,6 εκατ. ευρώ.

Αρνητικές κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ ήταν και οι ελεύθερες ταμειακές ροές της περιόδου, οι οποίες ωστόσο καλύφθηκαν από περίπου ισόποση αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Παρά την προαναφερόμενη φετινή αύξηση κεφαλαίου από τους μετόχους, ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει το ενδεχόμενο ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τηλέτυπος, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για σύναψη νέου ομολογιακού δανείου.

Η διοίκηση έχει την πεποίθηση ότι με το νέο ομολογιακό δάνειο σε συνδυασμό με την ακολουθούμενη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική και την στήριξη των κυρίων μετόχων της θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v