ΙΝTRAKAT: Ζημίες € 1,2 εκατ. το εννεάμηνο

Ζημίες 1,2 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 83,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ο όμιλος ΙΝTRAKAT.

ΙΝTRAKAT: Ζημίες € 1,2 εκατ. το εννεάμηνο
Ζημίες € 1,2 εκατ. και κύκλο εργασιών € 83,2 εκατ. το εννεάμηνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ο όμιλος ΙΝTRAKAT.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 του ομίλου INTRAKAΤ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το εννιάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε €83,2 εκατ. έναντι €95,7 εκατ. του εννιαμήνου του 2011 σημειώνοντας μείωση κατά 13,11%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €4,1 εκατ. έναντι €7,4 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 44,77%.

Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €-1,2 εκατ. έναντι κερδών €740χιλ.

Μητρική

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €47 εκατ. έναντι €50,7 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 7,3% σε σχέση με το εννιάμηνο του 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε €1,55 εκατ. έναντι €5,14 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 69,84%.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο όμιλος, σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας είχαν κυρίως οι επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν στην υπό εξέταση περίοδο.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ομίλου και εταιρείας σημείωσαν μείωση σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2011 και διαμορφώθηκαν σε €33,76 εκατ. από €36,9 εκατ. για τον όμιλο και €24,77 εκατ. από €26,61 εκατ. για την εταιρεία, σημειώνοντας μείωση 8,5% και 6,9% αντίστοιχα. Οι λοιπές υποχρεώσεις ομίλου και εταιρείας διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v