Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Θωρακίζεται με ομολογιακό 3 εκατ. €

Μείωση λειτουργικών δαπανών, αύξηση μεριδίου στην ελληνική αγορά, ευνοϊκότερες εμπορικές συμφωνίες και επιστροφή στην κερδοφορία περιλαμβάνονται στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Π.Γ. Νίκας.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Νίκας: Θωρακίζεται με ομολογιακό 3 εκατ. €
Μείωση των λειτουργικών δαπανών, αύξηση του μεριδίου στην ελληνική αγορά, ευνοϊκότερες εμπορικές συμφωνίες, αύξηση των μικτών περιθωρίων κέρδους και επιστροφή στην κερδοφορία περιλαμβάνονται στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Π.Γ. Νίκας.

Κλειδί για την επίτευξη του business plan είναι η ενίσχυση της ρευστότητας. Για τον λόγο αυτό έχει συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση για τις 21 Δεκεμβρίου, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 3 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Νίκας με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα συμψηφιστούν υφιστάμενες ζημίες της, ενέργεια που θα συντείνει στην οικονομική ανάκαμψη.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, όμως, δεν αρκεί. Θα πρέπει να συνοδευτεί και από ενίσχυση της κεφαλαιοδότησής της προκειμένου να υλοποιηθεί αναπτυξιακό επιχειρηματικό σχέδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 3 εκατ. ευρώ, που θα εξασφαλίσει στην εταιρεία, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Δ.Σ., τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε να φέρει νέα πνοή στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της για επαναφορά της στην κερδοφορία. Ήδη η CHIPITA έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με την ανάληψη ομολογιών συνολικής άξιας 1,5 εκατ. ευρώ απευθείας, μέσω θυγατρικής της ή εταιρείας συμφερόντων της, ενώ και η Eurobank Ergasias εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει με την ανάληψη ομολογιών συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την τιμή ή τον λόγο μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, που θα προκύψουν συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει προς τη συνέλευση όπως κάθε 1 ομολογία ονομαστικής αξίας 1 ευρώ παρέχει δικαίωμα μετατροπής της σε 1,428571429 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που έχει τεθεί προς έγκριση από την έκτακτη συνέλευση και όπως η τιμή μετατροπής διαμορφωθεί σε 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Η μετατροπή θα γίνει σε τιμή η οποία θα είναι προσαυξημένη κατά ποσοστό 45% πάνω από τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία το προηγούμενο έτος προέβη σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 10 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση. Το ποσό εκείνου του δανείου είχε κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και στην κάλυψη λοιπών αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v