Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Εκλογή δύο νέων μελών του Δ.Σ.

Δύο νέα εκτελεστικά μέλη σε αντικατάσταση τριών παραιτηθέντων μελών εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της Δρομέας στις 28/12/2012.

Δρομέας: Εκλογή δύο νέων μελών του Δ.Σ.
Δύο νέα εκτελεστικά μέλη σε αντικατάσταση τριών παραιτηθέντων μελών εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της Δρομέας στις 28/12/2012.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, στις 27/12 τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας Φαίδων Τσαγκαλίδης, Διονύσιος Παπαπαναγιώτου και Στέργιος Τσίντζας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, εν όψει μεταβολών στο καθεστώς συνταξιοδότησής των.

Τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ., στην συνεδρίασή τους στις 28/12/2012, εξέλεξαν προς αντικατάσταση δύο νέα εκτελεστικά μέλη και συγκεκριμένα τους Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου του Αθανασίου και Ιωάννη Παπαπαναγιώτου του Διονυσίου.

Η απόφαση αντικατάστασης θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. κατέστη εξαμελές και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Αθανάσιος Κ. Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Κωνσταντίνος Αθ. Παπαπαναγιώτου, μέλος.

3) Ιωάννης Δ. Παπαπαναγιώτου, μέλος.

4) Αθανάσιος Β. Καλαφάτης, μέλος.

5) Ιωάννης Γ. Πελίδης, μέλος.

6) Γρηγόριος Β. Ζαρωτιάδης, μέλος.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3016/2002, οι πρώτοι τρεις εκ των ανωτέρω μελών ορίσθηκαν εκτελεστικά μέλη, ενώ οι υπόλοιποι, ήτοι οι Αθανάσιος Καλαφάτης, Ιωάννης Γ. Πελίδης και Γρηγόριος Ζαρωτιάδης ορίσθηκαν μη εκτελεστικά μέλη. Εξ αυτών οι Ιωάννης Γ.Πελίδης και Γρηγόριος Ζαρωτιάδης έχουν ήδη ορισθεί με από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Μαϊου 2008 ως ανεξάρτητα μέλη .

Η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε στον Αθανάσιο Κ. Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Περιορισμένο δικαίωμα εκπροσώπησης δόθηκε στον Ιωάννη Δ. Παπαπαναγιώτου.

Το ανωτέρω Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τις 11/05/2014, οπότε λήγει και η εξαετής θητεία του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v