Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

S&B: Με την Rhone Capital οι συζητήσεις

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται με την αμερικανική Rhone Capital, υπογραμμίζει η S&B, διευκρινίζοντας ότι εάν πετύχει η δημόσια πρόταση θα προχωρήσουν σε squeeze out, αλλά η έδρα θα παραμείνει στην Ελλάδα.

S&B: Με την Rhone Capital οι συζητήσεις
Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται με την αμερικανική Rhone Capital, υπογραμμίζει η S&B, διευκρινίζοντας ότι εάν πετύχει η δημόσια πρόταση θα προχωρήσουν σε squeeze out, αλλά η έδρα θα παραμείνει στην Ελλάδα.

Οι διευκρινίσεις που παρέχει οδήγησαν και σε άρση της προσωρινής αναστολής για τη μετοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

"Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρίας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας, καθώς και των προϊόντων δανεισμού με υποκείμενο τον τίτλο της εταιρίας, από σήμερα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013".

Η εταιρία, σε ανάρτησή της, υπογραμμίζει: "Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ενημερώθηκε από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο για τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του από 24 Ιανουαρίου 2013 δελτίου τύπου της εταιρίας, διευκρινίζεται ότι ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, μέλη της οικογένειάς του και ελεγχόμενες από αυτούς εταιρίες (οι Μέτοχοι) βρίσκονται σε αποκλειστικές συζητήσεις με τη Rhone Capital IV L.P., η οποία έχει συσταθεί κατά τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και συγκεκριμένες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες (εφεξής από κοινού η Rhone), με αντικείμενο την επίτευξη συμφωνίας (η Συμφωνία), βάσει της οποίας η Delphi Luxembourg Holdings S.A R.L. (ο Προτείνων), ενεργώντας συντονισμένα με τους Μετόχους θα προβεί στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των μετοχών της Εταιρίας (η Υποχρεωτική Πρόταση) σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων (ο Νόμος).

H Rhone αποτελεί διεθνή εταιρία ιδιωτικών κεφαλαίων με σημαντική επενδυτική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, δραστηριοποιούμενων μεταξύ άλλων στην εξορυκτική και μεταλλευτική αγορά.

Με βάση τους υπό συζήτηση όρους, οι μετοχές των Μετόχων (που κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτούς και αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) δεν θα προσφερθούν στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Πρότασης, με την πρόθεση οι Μέτοχοι να παραμείνουν μέτοχοι πλειοψηφίας. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Πρότασης, αποκτηθεί ποσοστό μετοχών της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, θα ακολουθήσει άσκηση δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) κατ' άρθρο 27 του νόμου προκειμένου αμέσως μετά να ζητηθεί η διαγραφή της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η έδρα της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά παραμένει στην Ελλάδα.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, εφόσον επιτευχθεί και καταρτιστεί η συμφωνία, η Υποχρεωτική Πρόταση θα υποβληθεί με προσφερόμενο τίμημα σε μετρητά ποσού €5,80 ανά μετοχή (το Τίμημα), το οποίο υπερκαλύπτει κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης (28/1/2013) τις απαιτήσεις του 'ευλόγου και δικαίου' ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του νόμου.

Εφόσον επιτευχθεί και καταρτιστεί η συμφωνία, η Υποχρεωτική Πρόταση θα υποβληθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών και σύμφωνα με όλες τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 9 παρ.4 του νόμου.

Διευκρινίζεται εκ νέου ότι οι αποκλειστικές συζητήσεις μεταξύ των Μετόχων και της Rhone βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε περίπτωση όμως που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των Μετόχων και της Rhone εντός των αμέσως επόμενων ημερών, θα ακολουθήσει αμέσως σχετική ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία μέχρι την έκδοση νέας ανακοίνωσης είτε περί υποβολής Υποχρεωτικής Πρότασης είτε μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Μετόχων και της Rhone, κανένα από τα ως άνω εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν θα διενεργήσει, άμεσα ή έμμεσα, συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρίας".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v