Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: «Μάζεψε» τις ζημιές στο εξάμηνο

Υποχώρηση κύκλου εργασιών και δραστικός περιορισμός της καθαρής ζημιάς από τα 849 στα 207 χιλιάδες ευρώ, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας Νάκας.

Νάκας: «Μάζεψε» τις ζημιές στο εξάμηνο
Υποχώρηση κύκλου εργασιών (από τα 10,2 στα 9,05 εκατ. ευρώ), πέρασμα σε θετικά λειτουργικά κέρδη (+55 χιλιάδες ευρώ τα προ φόρων και τόκων αποτελέσματα, έναντι αντίστοιχων ζημιών 476 χιλιάδων) και δραστικός περιορισμός της καθαρής ζημιάς από τα 849 στα 207 χιλιάδες ευρώ, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας Νάκας κατά το πρώτο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (λήξη στις 30 Ιουνίου).

Η πτώση του κύκλου εργασιών αποδίδεται από τη διοίκηση στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Πολύ καλύτερα εξελίχθηκαν τα πράγματα στο μέτωπο των ελεύθερων ταμειακών ροών, όπου σημειώθηκε πλεόνασμα της τάξεως του 1,15 εκατ. ευρώ.

Προβλεπόμενη πορεία

α) Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που έχει η διοίκηση μέσα σε συνθήκες συνεχούς και ακραίας ύφεσης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

β) Ο κύκλος εργασιών που αφορά στο Ωδείο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ» θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Θα ακολουθηθεί η ίδια πολιτική μείωσης εξόδων και ειδικότερα στα ενοίκια των
μισθωμένων ακινήτων από την εταιρεία και στα έξοδα διαφήμισης.

δ) Περαιτέρω μείωση αποθεμάτων και κόστους διαχείρισης αποθήκης.

ε) Κλείσιμο καταστημάτων χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα ή μεταφορά τους σε
καθεστώς franchising.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v