Πειραιώς: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ για ΜμΕ

Καθοδήγηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη σύνταξη και υποβολή του επιχειρηματικού τους σχεδίου ώστε να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες Συμβούλων.

Πειραιώς: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ για ΜμΕ
Καθοδήγηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη σύνταξη και υποβολή του επιχειρηματικού τους σχεδίου προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με δύο εξειδικευμένες εταιρίες Συμβούλων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, κάθε υφιστάμενη, νέα ή υπό σύσταση μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες, έχει την ολοκληρωμένη υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου της, με την εποπτεία της Τράπεζας Πειραιώς.

Η τράπεζα για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με δύο από τις πιο εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου, τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. και την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., οι οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν:

• την ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ,
• τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου,
• την υποβολή της αίτησης και του φακέλου στους Αρμόδιους Φορείς,
• την παρακολούθηση και υποστήριξη της επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωση της.

Όπως σημειώνεται, τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς φροντίζουν για τη διακίνηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων προς το συνεργάτη που έχει επιλεγεί και βοηθούν τον πελάτη στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της επένδυσής του.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 10 Μαΐου 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v