Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Στη μείωση του κόστους επιμένει η εταιρία Τηλέτυπος προκειμένου να επιτύχει την βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και την άρση των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Τηλέτυπος: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης
Η διοίκηση της Τηλέτυπος ανακοινώνει ότι επαυξάνει τις προσπάθειές της για τη μείωση του κόστους λειτουργίας και παραγωγής ιδίου προγράμματος προκειμένου να αντιμετωπίσει τους λόγους που οδήγησαν τις μετοχές της στην κατηγορία Επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας με απόφαση του Χ.Α. έχουν υπαχθεί στη κατηγορία επιτήρησης από 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31ης/12/2010.

Όπως σημειώνει όμως η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμιακής ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v