Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: ΓΣ στις 17/6 για διεύρυνση σκοπού

Τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού καλούνται να αποφασίσει μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίδη στην τακτική Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου.

Κτήμα Λαζαρίδη: ΓΣ στις 17/6 για διεύρυνση σκοπού
Η εταιρία Κτήμα Κ. Λαζαρίδη ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00 στα γραφεία της στη Αδριανή Δράμας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2013.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.

6. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v