Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Συρρίκνωση των ζημιών στο τρίμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas στο α' τρίμηνο ανήλθε στα €29 εκ. έναντι €31,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Autohellas: Συρρίκνωση των ζημιών στο τρίμηνο
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas στο α' τρίμηνο ανήλθε στα €29 εκ. έναντι €31,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου κυρίως λόγω της περαιτέρω αδυναμίας της ζήτησης στην αγορά εταιρικών μισθώσεων.

Αντίθετα οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων στο α΄ τρίμηνο περιορίστηκαν σε μόλις €163 χιλ. από €1,3 εκ. ζημιές το 2012. Υπενθυμίζεται ότι το α΄ τρίμηνο είναι πάντα αδύναμο λόγω της έντονης εποχικότητας του κύκλου εργασιών από τον τουρισμό.

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20% από 01.01.2013 προσαύξησε σημαντικά την υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου της εταιρείας, συγκεκριμένα κατά €4,5 εκ., διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας σε ζημίες €4,8 εκ. παρά την βελτίωση του προ φόρων αποτελέσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα €12,3 εκ. ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά €5,4 εκ. επιτρέποντας παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα €112,3 εκ.

Μετά την λήξη πενταετούς ομολογιακού δάνειου τον Απρίλιο του 2013, η εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμή €56 εκ. (27%) από τις δανειακές της υποχρεώσεις με αντίστοιχη μείωση των διαθέσιμων της, ενώ εντός του Ιουνίου θα ολοκληρώσει την σύναψη νέου ομολογιακού δάνειου για τον εναπομείναντα δανεισμό της μητρικής.

Η εταιρεία εκτιμά ότι και κατά το 2013 θα συνεχίσει, λόγω αδυναμίας της οικονομίας, η κάμψη της ζήτησης για εταιρικές μισθώσεις. Αντίθετα η αύξηση στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση προς την χώρα μας αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων κατά το εξάμηνο Μάιου-Οκτώβριου.

Από τις 15 Μάιου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων και στην Ρουμανία. Η εταιρία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v