Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα 0,28 ευρώ από Δρομέα

Τη διανομή μερίσματος 0,28 ευρώ αποφάσισε η γ.σ της Δρομέας. Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά 5,12 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών και μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, με δωρεάν διανομή μετοχών σε αναλογία 10/10.

Μέρισμα 0,28 ευρώ από Δρομέα
Τη διανομή μερίσματος 0,28 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2001 αποφάσισε η τακτική γ.σ της Δρομέας, πο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Μαΐου.

Ημέρα κοπής του μερίσματος ορίζεται η 31/5/2002 και έναρξη πληρωμής του η 20/6/2002. Από 1/6/2002 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι μετοχών με την λήξη της συνεδρίασης της 31/5/2002. Το μέρισμα θα διανεμηθεί μέσω του δικτύου καταστημάτων της Eurobank.

Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά 5,121 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, ύψους 1,071 εκατ. ευρώ, υπεραξίας αναπροσαρμογής, ύψους 210.798 ευρώ και μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, ύψους 3,839 εκατ. ευρώ και δωρεάν διανομή 10 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές.

Τέλος, επικυρώθηκε η αντικατάσταση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, Παύλου Νικολακάκη, από τον Θωμά Βλάχμπεη. Παράλληλα, η γενική συνέλευση καθόρισε τις ιδιότητες εκάστου μέλους του Δ.Σ., στα πλαίσια της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως κάτωθι:

Μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται οι κ.κ. Ι. Πελίδης, Θ. Βλάχμπεης και Γ. Ζαρωτιάδης και εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Ι. Πελίδης & Γ. Ζαρωτιάδης. Τα λοιπά μέλη είναι εκτελεστικά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v