Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Σύμβαση συνεργασίας με γαλλικό όμιλο

Σύμβαση συνεργασίας με τον γαλλικό πολυεθνικό όμιλο εταιριών Retif SA & Fiter SA, ο οποίος ιδρύει και εκμεταλλεύεται καταστήματα προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε η Βογιατζόγλου Systems.

Βογιατζόγλου: Σύμβαση συνεργασίας με γαλλικό όμιλο
Σύμβαση συνεργασίας με τον γαλλικό πολυεθνικό όμιλο εταιριών Retif SA & Fiter SA, ο οποίος ιδρύει και εκμεταλλεύεται καταστήματα προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε η Βογιατζόγλου Systems.

Η διάρκεια της συνεργασίας ορίστηκε σε πέντε χρόνια με δικαίωμα παρατάσεως, ενώ το αντίτιμο της συνεργασίας καθορίστηκε εφ’ άπαξ στο ποσό των 480.000,00 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι αφενός η λήψη και εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας του εν λόγω ομίλου στον εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων και αφετέρου η πρόσβαση της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στις πληροφορίες και στα ηλεκτρονικά δεδομένα που σχετίζονται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα λοιπά αναλώσιμα και καταναλωτικά αγαθά που εμπίπτουν στους σκοπούς και τις δραστηριότητες της.Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, με την εν λόγω σύμβαση δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης του ομίλου εταιριών της Βογιατζόγλου Systems στο ίδιο αντικείμενο και στις χώρες Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Fyrοm, Σερβία και Μαυροβούνιο, Αλβανία, Τουρκία, και Ουκρανία με απαγόρευση ανταγωνισμού από την επέκταση του ομίλου εταιριών Retif SA & Fiter SA στις χώρες αυτές.

Μέσω της συνεργασίας με τον γαλλικό όμιλο η Βογιατζόγλου Systems στοχεύει:* στην αναβάθμιση των παρεχόμενων τεχνικών λύσεων στο αντικείμενο του εξοπλισμού των καταστημάτων,

* στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων της με την ανάληψη της εμπορίας νέων προϊόντων,

* στην εκμετάλλευση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που κατέχει και εξελίσσει ο γαλλικός όμιλος ,

* στην συμπίεση του κόστους εισαγωγών για πολλές σειρές προϊόντων,

ώστε να βελτιωθούν ποιοτικά και ποσοτικά τα μεγέθη και τα αποτελέσματα του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v