Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Υποβολή δύο επενδυτικών προγραμμάτων

Στην επιβεβαίωση δημοσιεύματος του τύπου, που αφορά την υποβολή δύο επενδυτικών προγραμμάτων, ύψους 3.893 χιλ. ευρώ και 800 χιλ. ευρώ, προχώρησε η διοίκηση της εταιρίας Δρομέας.

Δρομέας: Υποβολή δύο επενδυτικών προγραμμάτων
Στην επιβεβαίωση δημοσιεύματος της 17/01/2006 της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ, που αφορά την υποβολή δύο επενδυτικών προγραμμάτων, ύψους 3.893 χιλ. ευρώ και 800 χιλ. ευρώ, προχώρησε η διοίκηση της εταιρίας Δρομέας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη συνεργασία που υπέγραψε με τις γερμανικές εταιρίες Mercedes και MTU για την παραγωγή μηχανικών εξαρτημάτων εξ’ αλουμινίου, τον Ιούλιο του προηγουμένου έτους, κατέστη αναγκαία η επέκταση της μονάδας χύτευσης αλουμινίου, αφ’ ενός, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της θυγατρικής μονάδας ΚΕΜ (παραγωγής καλουπιών) αφ’ ετέρου.

Έτσι, υπεβλήθησαν δύο επενδυτικά προγράμματα. Το πρώτο ύψους 3.893 χιλ. ευρώ με επιχορήγηση 1.362 χιλ. ευρώ, αφορά την επέκταση του τμήματος χύτευσης αλουμινίου για την παραγωγή και έλεγχο ποιότητας των νέων προϊόντων, το οποίο εγκρίθηκε την 31-10-2005.

Το δεύτερο αφορά την θυγατρική εταιρία ΚΕΜ, ύψους 800 χιλ. ευρώ με επιχορήγηση 280 χιλ. ευρώ, με σκοπό την επέκταση της μονάδας παραγωγής καλουπιών και για το οποίο δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημειώνεται, πως ο χρόνος ολοκλήρωσης και των δύο επενδυτικών προγραμμάτων αναμένεται να είναι μέχρι τέλος του 2006 καίτοι η έγκρισης των είναι να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v