To «μενού» του συντηρητικού επενδυτή

Τι αποδόσεις παίζουν σήμερα σε προθεσμιακές καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια, τίτλους δημοσίου, εταιρικά ομόλογα και ασφαλιστικά προϊόντα. Οι κινήσεις με στόχο να διατηρηθούν οι επιδόσεις των προηγούμενων ετών. Κίνδυνοι και ευκαιρίες.

To «μενού» του συντηρητικού επενδυτή

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των αναλυτών έχει προβλέψει για φέτος άνοδο των τιμών για τις μετοχές του Χ.Α., οι περισσότεροι Έλληνες επενδυτές στρέφονται, παραδοσιακά, σε τοποθετήσεις μειωμένου κινδύνου, αποσκοπώντας φυσικά και σε χαμηλότερη προσδοκώμενη απόδοση.

Πάντως, οι συντηρητικοί επενδυτές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν φέτος δυσκολότερο περιβάλλον από αυτό του 2013, καθώς τα επιτόκια των τραπεζών αποκλιμακώνονται, οι αποδόσεις των ομολόγων μειώνονται και γενικότερα υπάρχει μια τάση των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών να ωθήσουν τα λεφτά προς τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και όχι στην αποταμίευση.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι συντηρητικοί επενδυτές ψάχνονται ώστε στις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες να καταλήξουν σε έναν συνδυασμό προϊόντων που να τους αποφέρει όσο το δυνατόν υψηλότερη μέση απόδοση σε σχέση με το ρίσκο που θα αναλάβουν.

Προθεσμιακές καταθέσεις: Προσφέρουν σήμερα ετήσια απόδοση γύρω ή και λίγο πάνω από το 2% (προ φόρων) αν μιλάμε για ποσά κάτω από 100.000 ευρώ και για ετήσιας διάρκειας δέσμευση. Η πραγματική απόδοση καθίσταται μεγαλύτερη αν συνεκτιμηθεί πως για το 2014 αναμένεται αρνητικός πληθωρισμός (γύρω στο -0,5%).

Το θετικό είναι πως συχνά οι τράπεζες -προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητα των πελατών τους- προχωρούν σε κινήσεις όπως η μηνιαία καταβολή τόκων και η προκαταβολή τόκων, ή δίνουν κάποιες ενδιάμεσες ημερομηνίες δυνατότητας ανάληψης του συνόλου της κατάθεσης χωρίς ποινή.

Να σημειωθεί πως η καμπύλη των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις είναι πτωτική, και αυτό σημαίνει πως η αγορά προσδοκά περαιτέρω υποχώρηση επιτοκίων το προσεχές δωδεκάμηνο. Η Ελλάδα σήμερα προσφέρει τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων: Δεν έχουν εξασφαλισμένη απόδοση, ούτε οι προηγούμενες αποδόσεις αποτελούν σαφή ένδειξη για τις μελλοντικές. Ωστόσο μπορούν -υπό προϋποθέσεις- να αποφέρουν υψηλότερες επιδόσεις από τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, λόγω του ότι:

α) Είναι μεγαλύτερων ποσών καταθέτες, άρα καρπώνονται υψηλότερα επιτόκια από τις τράπεζες σε σύγκριση με τον μεμονωμένο (και ιδίως τον μικρό) επενδυτή.

β) Τα Α/Κ μπορούν να τοποθετήσουν ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις από τις καταθέσεις (π.χ. Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου), προς όφελος των μεριδιούχων τους (βλέπε παρακάτω).

γ) Η φορολογική μεταχείριση είναι ευνοϊκότερη στα αμοιβαία κεφάλαια σε σύγκριση με τον μεμονωμένο ιδιώτη επενδυτή (π.χ. απουσία φόρου υπεραξίας, και όχι μόνο).

Τέλος, το πλεονέκτημα των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων είναι το ότι μπορεί να ρευστοποιηθεί οποτεδήποτε χωρίς ποινή.

Ειδικότερα, για το 2013, τα 15 πρώτα Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων απέφεραν αποδόσεις μεταξύ 2,86% και 8,05%, με καλύτερες περιπτώσεις τα Eurobank (LF) Cash Fund 8,05%, ΤΤ-ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς 4,93%, Interamerican 4,71%,l Alpha 4,25%, International 3,72% και Allianz 3,55%.

Ασφαλιστικά-επενδυτικά προϊόντα (συνήθως έχουν τη μορφή των παιδικών ή των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων): Είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας προϊόντα (δέκα έως είκοσι πέντε ετών) που εγγυώνται ελάχιστη ετήσια απόδοση (τεχνικό επιτόκιο). Αυτή στην τρέχουσα περίοδο κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 2% και ποικίλλει από εταιρεία σε εταιρεία. Ο ασφαλισμένος πιθανόν να καρπωθεί και υπεραποδόσεις. Οι κάτοχοι αυτών των ασφαλιστικών προγραμμάτων συνέχισαν να καρπώνονται θετικές αποδόσεις και την περίοδο της κρίσης, αποφεύγοντας τις «εμπειρίες» που είχαν άλλοι μεμονωμένοι επενδυτές, όπως για παράδειγμα οι κάτοχοι των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

Ομόλογα-έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου: Με βάση το κλείσιμο της 21ης Δεκεμβρίου, το yield των δεκαετών του ελληνικού δημοσίου ανερχόταν σε 7,79%, της Πορτογαλίας σε 5,07%, της Ιταλίας στο 3,79%, της Ισπανίας στο 3,68%, της Γαλλίας στο 2,39%, της Ολλανδίας ήταν 2,05% και της Γερμανίας 1,74%.

Για πιο συντηρητικές επιλογές, συνήθως οι αποταμιευτές κατευθύνονται στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ), η διάρκεια των οποίων φτάνει μέχρι και τους δώδεκα μήνες (τα τελευταία χρόνια έως και έξι μήνες). Έτσι, με βάση τις τελευταίες εκδόσεις, τα ΕΓΕΔ διάρκειας 13 εβδομάδων στις 14 Ιανουαρίου 2014 εκδόθηκαν με απόδοση 3,75% και τα ΕΓΕΔ 26 εβδομάδων στις 7 Ιανουαρίου εκδόθηκαν με απόδοση 4,10%.

Με βάση επίσης τις τρέχουσες αποτιμήσεις, τα yields των ΕΓΕΔ ανέρχονται σε: 2,478% για τίτλους λήξης στις 11/4, 2,695% (λήξη 22/4), 3,146% (λήξη 13/6) και 3,626% (λήξη 11/7).

Εταιρικά ομόλογα: Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των εταιρικών ομολόγων σημείωσαν σημαντική άνοδο την περυσινή χρονιά, οι αποδόσεις (yields) εξακολουθούν να κυμαίνονται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Έτσι με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις, έχουμε -αναφέρουμε μερικά από τα ομόλογα των ελληνικών εταιρειών- τα παρακάτω yields: 4,007% για τον ΟΤΕ (λήξη 2018), 4,62% για την ΤΙΤΑΝ (λήξη 2017), 6,45% για την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά (λήξη 2020), 6,28% για τη Frigoglass (λήξη 2018), 6,45% για τα Ελληνικά Πετρέλαια (λήξη 2017) και 2,096% για την Coca Cola Hellenic (λήξη 2020).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε κατηγορία από τα προαναφερόμενα προϊόντα δεν έχει τον ίδιο βαθμό κινδύνου. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη θεωρία, ο επενδυτικός κίνδυνος διευρύνεται:

* Όσο μεγαλώνει η χρονική διάρκεια ενός τίτλου σταθερής απόδοσης. 

* Όταν πηγαίνουμε από τα κρατικά ομόλογα προς τα εταιρικά ομόλογα και στα εταιρικά ομόλογα όσο πηγαίνουμε από εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία προς τις πιο αδύναμες επιχειρήσεις. 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v