ΧΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΑΟΣ

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Καρέλιας και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΑΟΣ, γνωστοποίησε μεταξύ άλλων η το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΧΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΑΟΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

* Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» (ISIN: GRS120131008) από € 7,70 σε € 11,83.

* Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» (ISIN: GRS288003007) λόγω ακύρωσης 25.667.143 κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία αντικατάστασης. H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015, ενώ η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) είναι η Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί μετά την άρση αναστολής διαπραγμάτευσης.

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

* Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.» (ISIN: GRS324253004) με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,35 και αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ποσού € 0,17 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη, 1η Απριλίου 2015.

Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

* Την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» ορίζεται η Παρασκευή 20/3/2015.

* Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» & «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΕΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» από την εταιρία – Μέλος «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v