Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης για Alco, Δομική Κρήτης, Βιοτέρ και Spider

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σημερινής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έθεσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης τις μετοχές των εταιριών Alco Ελλάς, Δομική Κρήτης και Spider.

Αναστολή διαπραγμάτευσης για Alco, Δομική Κρήτης, Βιοτέρ και Spider

Το χρηματιστήριο Αθηνών με ξεχωριστές ανακοινώσεις του γνωστοποιεί από την 1/4/2015 και κατόπιν σημερινής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έθεσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης τις μετοχές των εταιριών Alco Ελλάς, Δομική Κρήτης και Spider.

Αναλυτικά, το ΧΑ υπογραμμίζει ότι λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 1 Απριλίου 2015 η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών :

• "ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε", "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E.", και "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ)" σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς κρίθηκε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις της χρήσης 2014, που δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2015, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή τους.

• "ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.", καθώς δεν προέβη, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο N. 3556/2007 προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014.

Οι οικονομικές εκθέσεις των εταιριών "ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε", "SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E." και "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ)", καθώς και η σχετική ανακοίνωση της εταιρίας "ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ATHEX.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v