Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Τα top picks της ελληνικής αγοράς

Οι τιμές-στόχοι και οι συστάσεις της Χρηματιστηριακής. Τι θεωρεί καταλύτες για την αγορά. Τέσσερις λόγους για τους οποίους μπορεί ένας επενδυτής να τοποθετηθεί στις ελληνικές τράπεζες. Γιατί προτιμά την Alpha Bank από τον κλάδο.

Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Τα top picks της ελληνικής αγοράς

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή τοποθετεί στη λίστα με τις κορυφαίες επιλογές της (top picks) τους τίτλους των Motor Oil, ΟΤΕ, FFGROUP και Jumbo. Οι τιμές-στόχοι που θέτει είναι τα 14 ευρώ για τη Motor Oil, τα 10,20 ευρώ για τον ΟΤΕ, τα 22,40 ευρώ για τη Follie-Folli Group και τέλος, τα 11,80 ευρώ για την Jumbo.

Εκτός από τις κορυφαίες επιλογές της με σύσταση outperform αξιολογεί επίσης τις Aegean Airlines, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ και Φουρλή ενώ στον τραπεζικό τομέα την Alpha Bank.

Η αποτίμηση των μη τραπεζικών επιλογών της υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 19,8%, ενώ το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων δημιουργεί περιθώριο 14,7%.

Για τη Motor Oil, εξηγεί ότι απολαμβάνει ένα περιβάλλον με ευνοϊκά περιθώρια και ευνοϊκή δυναμική στο θέμα των ισοτιμιών.

Για τον ΟΤΕ, αναφέρει ότι συνδυάζει ελκυστικούς δείκτες αποτίμησης με χαμηλή μόχλευση και παράγει τουλάχιστον 500 εκατ. ελεύθερες ταμειακές ροές το έτος, ενώ θα επωφεληθεί από την αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης.

Η Follie-Folli Group προσφέρει έκθεση σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως η κινεζική, με ελκυστικές αποτιμήσεις λόγω της πρόσφατης αδυναμίας της μετοχής της. Τέλος, η Jumbo διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη, σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και αυξανόμενη διεθνή παρουσία λόγω της πρόσφατης εισόδου στην αγορά της Ρουμανίας.

Οι θετικοί καταλύτες για την αγορά περιλαμβάνουν: α) την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση της αναθεώρησης του ελληνικού προγράμματος, β) την επίλυση του ζητήματος του ελληνικού χρέους, γ) την καλύτερη από ό,τι προβλέπεται επί του παρόντος δυναμική στην οικονομία με βασικό καταλύτη το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (δηλαδή τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα λιμάνια, το Ελληνικό και την αγορά ενέργειας), την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ και την πιθανή ανάκαμψη της κατανάλωσης εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους καυσίμων και δ) την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα.

Στον αντίποδα, εκτός από τη μεταβλητότητα του παγκόσμιου περιβάλλοντος, ο βασικός αρνητικός παράγοντας και κίνδυνος στο εσωτερικό είναι η πολιτική αστάθεια που προκλήθηκε από την εφαρμογή πολιτικά ευαίσθητων μεταρρυθμίσεων όπως η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι τράπεζες

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή σε ξεχωριστό update για το κλάδο των τραπεζών επανέρχεται με σύσταση υπεραπόδοσης για την Alpha Bank και τιμή-στόχο τα 3,44 ευρώ και με ουδέτερες συστάσεις για τις Εθνική Τράπεζα και Eurobank, με τιμές-στόχους το 0,51 ευρώ και το 1,38 ευρώ αντίστοιχα.

Η Αlpha Bank αποτελεί την προτιμητέα επιλογή της χρηματιστηριακής εξαιτίας της ελκυστικής της αποτίμησης, των υψηλών κεφαλαιακών «μαξιλαριών» που διαθέτει και της χαμηλότερης συμμετοχής του DTC στα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας. Επιπρόσθετα, το ΤΧΣ συμμετέχει με 11% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των τραπεζών.

Στο βασικό ερώτημα της ανάλυσης γιατί να επενδύσετε σε ελληνικές τράπεζες, η απάντηση βρίσκεται στα σημαντικά discount έναντι των ενσώματων αξιών τους. Με βάση τις εκτιμήσεις τους, ο δείκτης P/TBV κυμαίνεται από 0,19 φορές έως 0,32 φορές το 2017. Ακόμη και κάτω από τις δυσοίωνες προβλέψεις της ΕΚΤ (σενάριο Β), οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται να είναι διαπραγματεύσιμες μόλις πάνω από τις 0,5 φορές για το 2017, discount 15% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές (avg. P/TBV 0,7 φορές το 2017), στοιχείο που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω πτώσης.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μετά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση, οι δείκτες CET1 τοποθετούνται στο 19% ή στο 16,9% σε fully loaded βάση. Οι «κεφαλαιακές εφεδρείες» στα κεφάλαια των τραπεζών θα μπορούσαν να απορροφήσουν τις αυξημένες προβλέψεις μιας επιθετικής αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων, μέσα από ένα συνδυασμό διαγραφών και αναδιαρθρώσεων, μειώνοντας το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το ποσό των 82 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, σε 35 δισ. ευρώ σύμφωνα με το πρώτο σενάριο που αναλύεται.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να παράγουν κερδοφορία προ προβλέψεων (PPI) 14,2 δισ. ευρώ σωρευτικά την περίοδο 2015-2017 ή 4,7 δισ. ευρώ το έτος ή 30% πάνω από την εκτιμώμενη κερδοφορία προ-προβλέψεων του 2015.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι α) τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω του συνδυασμού της μείωσης των καταθέσεων και της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα και τα αυξανόμενα έσοδα από την αναδιάρθρωση στα δάνεια, β) ανάκτηση της παραγωγής εισοδήματος από τις προμήθειες σύμφωνα με τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και γ) την περαιτέρω μείωση του κόστους. Οι προβλέψεις για την κερδοφορία προ προβλέψεων βασίζεται στην παραδοχή μιας πολύ πιο ήπιας συρρίκνωσης του ΑΕΠ της οικονομίας, της τάξεως του 0,3% το 2015 και περίπου 0,5% το 2016, σε σχέση με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ για μείωση 2,3% το 2015 και 1,3% το 2016.

Ο τέταρτος λόγος που εκτιμάει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή είναι ότι υποθέτοντας την εμπροσθοβαρή αύξηση των προβλέψεων στο 2015, η βελτίωση της κερδοφορίας προ προβλέψεων στη συνέχεια θα επιτρέψει στις τράπεζες να εμφανίσουν καθαρά κέρδη από το 2017. Οι δείκτες P/E κυμαίνονται από 3,1 φορές έως 5,7 φορές το 2017.

Τέλος, στο ερώτημα τι θα μπορούσε να πάει ανάποδα από τις εκτιμήσεις τους, η χρηματιστηριακή εξηγεί ότι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προγράμματος και στις εκταμιεύσεις του προγράμματος και η αποτυχία της χώρας να εξασφαλίσει την επίλυση του ζητήματος του ελληνικού χρέους θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη από την αναμενόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ και ως εκ τούτου χαμηλότερη κερδοφορία προ προβλέψεων, αυξημένες προβλέψεις και εξάντληση του κεφαλαίου, γεγονότα που θα οδηγήσουν πιο κοντά στις δυσμενείς προβλέψεις στο σενάριο της ΕΚΤ.

Ενδεικτικά, το βασικό σενάριο για την κερδοφορία προ προβλέψεων της περιόδου 2015-2017 της ΕΚΤ βρίσκεται σε 17% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις τους, ενώ στο δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ, οι προβλέψεις διαμορφώνονται 56% κάτω από τις εκτιμήσεις της Πειραιώς.

Όσον αφορά στις προβλέψεις, την περίοδο 2015-2017 το βασικό σενάριο της ΕΚΤ είναι σε γενικές γραμμές ίδιο με τις δικές τους, αλλά στο δυσμενές σενάριο οι προβλέψεις του 43% πάνω από τους αριθμούς τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v