Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στις 15/9 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Foodlink από την ΑΜΚ

Η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των 1.740.133 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Foodlink την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

ΧΑ: Στις 15/9 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Foodlink από την ΑΜΚ

H Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν της σημερινής της συνεδρίασης, ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 6.000.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 5 ετών, σταθερού επιτοκίου 5,30% ετησίως, και διατέθηκαν μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η ονομαστική αξία της ομολογίας, ήτοι €1,00 και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Επιπλέον ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των 1.740.133 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.», σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν της σημερινής της συνεδρίασης, γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 157.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan).

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» λόγω ακύρωσης 863.868 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v