Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Την Τρίτη η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχή στην ΑΜΚ της Intrakat

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκινά διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΒΕ» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,71 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,25 ανά μετοχή.

ΧΑ: Την Τρίτη η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχή στην ΑΜΚ της Intrakat

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

* Έναρξη διαπραγμάτευσης των 24.684 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «FORTHNET A.E.» (ISIN:GRS406003004), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής 24.684 ομολογιών.

Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ISIN:GRS432003028), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,40. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 5.079.526 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

* Ακύρωση 1.574.357 τεμαχίων του εισηγμένου Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 17/04/2019, επιτοκίου 4,75%, με κωδικό ISIN GR0114028534.

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

* Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΒΕ» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,71 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,25 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v