Αναβάθμισε τον ΟΤΕ σε ΒΒ- η S&P

Η αναβάθμιση του ΟΤΕ και του ΟΠΑΠ αντανακλά την καλύτερη εικόνα της Ελλάδας τόσο στο δημοσιονομικό μέτωπο όσο και σε όρους ανάπτυξης, την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και τη σχετική πολιτική σταθερότητα.

Αναβάθμισε τον ΟΤΕ σε ΒΒ- η S&P

Σε ΒΒ- από Β+ αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ ο οίκος Standard and Poor's, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας κατά μία κλίμακα. 

Παράλληλα, θέτει θετικό outlook στην αξιολόγηση, κάτι που σημαίνει ότι εντός των επόμενων 12 μηνών θα μπορούσε να αναβαθμίσει τον ΟΤΕ κατά μία κλίμακα ακόμη, μετά από μια πρόσθετη αναβάθμιση του rating της Ελλάδας ή της βελτίωσης των εκτιμήσεων του οίκου για το ρίσκο χώρας.

Η αναβάθμιση του ΟΤΕ αντανακλά την καλύτερη εικόνα της Ελλάδας τόσο στο δημοσιονομικό μέτωπο όσο και σε όρους ανάπτυξης, την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και τη σχετική πολιτική σταθερότητα.

Η S&P αναμένει ισχυρότερη οικονομική ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,0% το 2018 και οικονομική ανάπτυξη κατά 2,4% κατά μέσο όρο την τριετία 2018-2021. Κατά την άποψη του οίκου, η βελτίωση της οικονομίας της Ελλάδας προσφέρει ένα καλύτερο λειτουργικό περιβάλλον για τον ΟΤΕ. Η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη τις σταθερές λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας, ιδιαίτερα στη σταθερή γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα, την ανθεκτική συνολική απόδοση και την επαρκή ρευστότητα.

Η εκτίμηση υποστηρίζεται περαιτέρω από τη δεσπόζουσα θέση του ΟΤΕ στην αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και το πολύ χαμηλό ποσοστό χρέους. Ο οίκος αξιολόγησης θεωρεί απίθανο να αντιμετωπίσει προβλήματα ο όμιλος σε ένα υποθετικό σενάριο κρατικού οικονομικού κινδύνου. Ο ισχυρός ισολογισμός του ΟΤΕ, η μείωση του κόστους και η ανθεκτική παραγωγή ταμειακών ροών θα προστατεύσει την εταιρεία από ένα δυσχερές σενάριο.

Οι θετικές προοπτικές για τον ΟΤΕ αντανακλούν τις θετικές προοπτικές για την Ελλάδα κατά τους επόμενους 12 μήνες, καθώς υπάρχει πιθανότητα μία στις τρεις, ο οίκος να αναβαθμίσει την αξιολόγηση για τον ΟΤΕ. Επιπλέον, μπορεί να αυξηθεί η βαθμολογία στον ΟΤΕ, αν ο κίνδυνος στην Ελλάδα συνεχίζει να μετριάζεται, συμπεριλαμβανομένων της άρσης των capital controls και των θετικών οικονομικών προοπτικών, ενώ η δέσμευση Deutsche Telekom, ιδιοκτήτριας του 40% του ΟΤΕ, θα παίξει ρόλο αν παραμείνει ισχυρή. Ισχυρότερη υποστήριξη θα μπορούσε να λάβει τη μορφή σημαντικής αύξησης της συμμετοχής της DT στον ΟΤΕ, ή σε άλλες μορφές οικονομικής στήριξης.  

Αναβάθμισε και τον OΠAΠ 

Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε το rating του ΟΠΑΠ σε Β+ από Β, θέτοντας σταθερό outlook, κάτι που όπως επισημαίνει, αντανακλά τις προσδοκίες ότι ο OΠΑΠ θα πετύχει ισχυρή λειτουργική απόδοση τους επόμενους 12 μήνες.

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η αναβάθμιση του OΠΑΠ αντικατοπτρίζει την αναβάθμιση της Ελλάδας, η οποία αντανακλά κυρίως τη σταθερά βελτιούμενη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τη σταδιακή ανάκαμψη των οικονομικών του προοπτικών.

Σύμφωνα με την S&P, η φθίνουσα πολιτική αβεβαιότητα και η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας παρέχουν ένα καλύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον για τον OΠAΠ. Ο αμερικανικός οίος αξιολόγησης βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του OΠAΠ στο «Β+», το οποίο περιορίζεται από το υψηλό ρίσκο στην Ελλάδα, όπου η εταιρεία παράγει περίπου το 95% των εσόδων της.

Η εκτίμηση της S&P για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της OΠAΠ υποστηρίζεται από το ισχυρό brand του ομίλου, τις αποκλειστικές άδειες για την παροχή των τυχερών παιχνιδιών της και το ιστορικό υψηλών περιθωρίων κέρδους του ομίλου.

Η S&P εκτιμά πως η περιορισμένη μόχλευση και η δυναμική πορεία του OΠAΠ στην παραγωγή ταμειακών ροών θα προστατεύσει την εταιρία σε ένα πιθανό δυσμενές σενάριο για την ελληνική οικονομία.

Το σταθερό outlook αντανακλά την προσδοκία της S&P ότι ο OΠΑΠ θα συνεχίσει να εμφανίζει καλές λειτουργικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, κυρίως λόγω της προοδευτικής ανάπτυξης των Virtual Sports, η οποία θα να οδηγήσει σε ένα προσαρμοσμένο λόγο χρέους προς EBITDA 1,5x-2,0x. Η βασική υπόθεση της S&P προβλέπει επίσης ότι η βαθμολόγηση του OΠΑΠ δεν θα μειωθεί κατά την ίδια περίοδο και ότι οι οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας θα είναι θετικές για τον όμιλο.

Η S&P τονίζει ότι θα προχωρούσε σε αναβάθμιση της αξιολόγησης του OΠΑΠ, εάν μειωθεί το ρίσκο στην Ελλάδα, αρθούν τα capital controls και βελτιωθούν οι οικονομικές προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, οι οποίες συμβαδίζουν με τη βασική υπόθεση της S&P, οδηγώντας σε μια αναπροσαρμοσμένη αναλογία χρέους προς EBITDA 1,5x-2,0x και επαρκή ρευστότητα, σύμφωνη με τη βασική υπόθεση του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus