Πώς διαβάζουν οι αναλυτές τις εξελίξεις στις τράπεζες

Οι στόχοι για τα κόκκινα δάνεια, που παρουσιάζονται αποκλίσεις και ποιες είναι οι νέες δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι διοικήσεις των τραπεζών. Οι νεότερες εκτιμήσεις για τα οικονομικά μεγέθη το 2018. Οι αποτιμήσεις και οι τιμές-στόχοι.

Πώς διαβάζουν οι αναλυτές τις εξελίξεις στις τράπεζες

Δεν έχουμε να πούμε πολλά για τον κομβικό ρόλο των τραπεζών στην πραγματική οικονομία και τη χρηματιστηριακή αγορά - είναι πια μάλλον όλα αυτά αυτονόητα. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία τώρα και παρακολουθεί εναγωνίως η αγορά, είναι η πρόοδος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα βασικά τους μέτωπα. Έχοντας πλέον ξεπεράσει τον σκόπελο των stress tests, έχουν περάσει στην επόμενη καθοριστική μάχη. Γι’ αυτήν τη μάχη τα αποτελέσματα α' τριμήνου 2018 στέλνουν κάποια καθαρά μηνύματα.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου και τα conference calls των τραπεζών, οι αναλυτές έχουν πλέον πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους στόχους και τι μπορούν να περιμένουν τη φετινή χρονιά από την πλευρά των εσόδων, της κερδοφορίας και της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, τα πρώτα μετά το stress test των τραπεζών, δεν έκρυβαν πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, ενώ και η φετινή χρονιά θα είναι ξεκάθαρα άλλη μια περίοδος άμυνας για τις τράπεζες. Η πάνω γραμμή των αποτελεσμάτων ήταν αδύναμη, γεγονός το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερα κέρδη προ προβλέψεων σε όλες τις τράπεζες, κατάσταση που θα συνεχιστεί όλο το 2018. Οι αιτίες για τη μείωση των προ προβλέψεων αποτελεσμάτων είναι η συνεχιζόμενη απομόχλευση, η αναδιάρθρωση δανείων, η συμπίεση των περιθωρίων, αλλά και η εφαρμογή του προτύπου IFRS9. Στον αντίποδα, στα επόμενα τρίμηνα αναμένεται να αρχίσουν να φαίνονται οι… καρποί στην εξοικονόμηση κόστους από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης.

Η κρίσιμη μάχη

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η στοχοθεσία για τη μείωση των NPEs. Τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου έδειξαν ότι ο ρυθμός αθέτησης διατηρεί το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non Performing Loans - NPLs) και οι ρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη αποδώσει τις επιθυμητές ανακτήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs). Οι διοικήσεις των τραπεζών πάντως ήταν σαφείς ότι οι στόχοι για τη μείωση ων NPEs θα επιτευχθούν.

Αναφορικά με τις πωλήσεις που αναμένονται φέτος, η Alpha Bank, εκτός από το project Jupiter που είναι χαρτοφυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια που έχουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων, θα διαθέσει και ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς εξασφαλίσεις.

Η Eurobank εντός των επόμενων μηνών του 2018 θα διαθέσει δύο πακέτα πώλησης NPEs: το ένα αφορά τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ (αφορά την εντός ισολογισμού απαίτηση), ενώ θα υπάρξει και ένα δεύτερο πακέτο με πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις.

Η Εθνική Τράπεζα προγραμματίζει να βγάλει προς πώληση, στο β' εξάμηνο του έτους, χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις, εκ των οποίων 0,6 δισ. ευρώ είναι δάνεια εντός ισολογισμού, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν το παραπάνω χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει και δάνεια προς μικρομεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες ή αν τα εν λόγω δάνεια βγουν προς πώληση σε άλλο πακέτο.

Η Πειραιώς που ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του Amoeba (δάνεια με εξασφαλίσεις) είναι στο τελευταίο της πώλησης ενός ακόμα πακέτου προβληματικών δανείων. Αφορά το Arctos, με καταναλωτικά δάνεια που δεν φέρουν εξασφαλίσεις. Αθροιστικά φτάνουν το 1,3 δισ. ευρώ (εξ αυτών τα 400 εκατ. ευρώ είναι εντός ισολογισμού). 

Οι νεότερες προβλέψεις για τα μεγέθη

Μετά τα αποτελέσματα, οι αναλυτές προχωρούν σε μειώσεις των εκτιμήσεών τους τόσο για τα συνολικά έσοδα όσο και για τα καθαρά κέρδη.

-Για την Alpha Bank, ο πήχης των συνολικών εσόδων φέτος τοποθετείται στα 2,28 δισ. ευρώ, μειωμένα 7,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 1.820 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,8%. Η κερδοφορία τοποθετείται πλέον στα 180 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 248 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Την ίδια πτωτική πορεία εμφανίζει και το 2019, οπότε η κερδοφορία προβλέπεται σε 318 εκατ. ευρώ έναντι 387 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

-Για τη Eurobank, τα συνολικά έσοδα για φέτος τοποθετούνται στα 1,77 δισ. ευρώ, μειωμένα 5,9% σε σχέση με πέρσι, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 1.387 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,9%. Η κερδοφορία τοποθετείται πλέον στα 154 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 182 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Την ίδια πτωτική πορεία εμφανίζει και το 2019, οπότε η κερδοφορία προβλέπεται σε 242 εκατ. ευρώ έναντι 266 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

-Για την Εθνική Τράπεζα, ο πήχης των συνολικών εσόδων φέτος τοποθετείται στα 1,62 δισ. ευρώ, μειωμένα 9,6% σε σχέση με πέρσι, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 1.344 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13%. Η κερδοφορία τοποθετείται πλέον στα 132 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 198 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Την ίδια πτωτική πορεία εμφανίζει και το 2019, οπότε η κερδοφορία προβλέπεται σε 218 εκατ. ευρώ έναντι 288 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

-Για την Τράπεζα Πειραιώς, τα συνολικά έσοδα για φέτος τοποθετούνται 1,998 δισ. ευρώ, μειωμένα 7,49% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 1.552 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 7%. Η κερδοφορία τοποθετείται πλέον στα 42 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 94 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Την ίδια πτωτική πορεία εμφανίζει και το 2019, οπότε η κερδοφορία προβλέπεται σε 164 εκατ. ευρώ έναντι 230 εκατ. ευρώ το Μάρτιο.

Οι αποτιμήσεις  και οι τιμές-στόχοι

Βασιζόμενοι στις νέες προβλέψεις που προκύπτουν για τις ελληνικές τράπεζες βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων των αναλυτών, που πλέον έχουν περιλάβει τις μειώσεις στα καθαρά έσοδα, το ζητούμενο είναι τι έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές του ταμπλό αφού τις τελευταίες 4 εβδομάδες οι αποδόσεις των τραπεζών είναι: Alpha Bank -5%, Eurobank -2%, Εθνική Τράπεζα -9% και Τράπεζα Πειραιώς -16%.

Πλέον οι δείκτες αποτίμησης διαμορφώνονταν κατά μέσο όρο στις 0,38 φορές (0,21 - 0,50) την ενσώματη λογιστική τους αξία (P/ΤBV 2018). Οι δείκτες διαπραγμάτευσής τους παραμένουν χαμηλότεροι σε σχέση τόσο με τις ευρωπαϊκές τράπεζες όσο και με τις τράπεζες των αναδυόμενων αγορών. Το discount σε σχέση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών έχει διαμορφωθεί στο 50% για το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Factset.Πιο αναλυτικά, για τη Eurobank ο δείκτης P/TBV για το 2018 έχει κινηθεί στις 0,38 φορές ενώ ο δείκτης P/E για φέτος προβλέπεται στις 13,6 φορές. Για την Alpha Bank, ο δείκτης αποτίμησης έχει κινηθεί στις 0,35 φορές και ο εκτιμώμενος δείκτης τιμής προς καθαρά κέρδη είναι στις 16,2 φορές για φέτος. Για την Εθνική Τράπεζα, η οποία κινείται στο πάνω εύρος, ο δείκτης P/TBV κινηθεί στις 0,51 φορές και ο δείκτης τιμής προς κέρδη κυμαίνεται φέτος στις 19 φορές. Τέλος, για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εμφάνιζε τον χαμηλότερο δείκτη P/TBV για το 2018 στις 0,22 φορές, ο δείκτης P/E είναι ο υψηλότερος για φέτος, στις 31,5 φορές.

Ενδεικτικά, οι ευρωτράπεζες του δείκτη Euro Stoxx/Banks αποτιμώνται κατά μέσο όρστη 1 φορά σε όρους P/TBV και 0,95 φορές το 2019, ενώ σε όρους P/E 11,2 φορές φέτος και 9,9 φορές το 2019, με μερισματικές αποδόσεις άνω του 4,3% και για τα δύο έτη.

Τέλος, οι μέσες τιμές-στόχοι:

-Για την Alpha Bank, η μέση τιμή-στόχος αναθεωρήθηκε πτωτικά στα 2,55 ευρώ από 2,60 ευρώ και πλέον το ανοδικό περιθώριο είναι της τάξεως του 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.

-Αντίστοιχη εικόνα και για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή-στόχος είναι στο 0,34 ευρώ από 0,38 ευρώ και το περιθώριο ανόδου είναι 36% από τα τρέχοντα επίπεδα. Το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται με 4 θετικές και 1 ουδέτερη σύσταση τους αναλυτές.

-Για τη Eurobank, η μέση τιμή-στόχος είναι στα 1,09 ευρώ, με περιθώριο 15% από όσο είναι διαπραγματεύσιμη και στο ταμπλό του Χ.Α.

-Για την Τράπεζα Πειραιώς, η μέση τιμή-στόχος είναι στα 3,70 ευρώ από 4,04 ευρώ προγενέστερα και το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται με 1 θετική και 4 ουδέτερες συστάσεις από τους αναλυτές.

Γιώργος Α. Σαββάκης gsavakis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus