Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VRS: «Βλέπει» κέρδη 11,55 εκατ. για τον όμιλο Quest το 2018

Ο Όμιλος παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και στους τέσσερις βασικούς τομείς δραστηριοποίησης, υπογραμμίζει η VRS. Oι προβλέψεις για την πορεία των πωλήσεων και της κερδοφορίας το 2018.

VRS: «Βλέπει» κέρδη 11,55 εκατ. για τον όμιλο Quest το 2018

Τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου Quest κινήθηκαν κατά το 2017 στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 9 ετών, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 436,45 εκατ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 6,36 εκατ., έναντι 388,22 εκατ. και 2,40 εκατ. αντίστοιχα το 2016, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της VRS.

Επίσης ισχυρά αναδείχθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα στη διάρκεια του α’ τριμήνου 2018, με τις πωλήσεις και τα κέρδη EBITDA να σημειώνουν αύξηση κατά 20% και 52% αντίστοιχα.

Ο Όμιλος παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και στους τέσσερις βασικούς τομείς δραστηριοποίησης, που αποτελούνται από τα προϊόντα πληροφορικής, τα έργα πληροφορικής, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της VRS, οι πωλήσεις του Ομίλου αναμένονται να παρουσιάσουν μέση ετήσια αύξηση (CAGR) 5,4% την περίοδο 2017-2019, διαμορφούμενες σε 460,29 εκατ. ευρώ το 2018 και σε 484,70 εκατ. ευρώ το 2019.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 11,55 εκατ. ευρώ το 2018 και σε 11,93 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας ισχυρή μέση ετήσια αύξηση (CAGR) 36,9% την περίοδο 2017-2019. Ο ανεξάρτητος οίκος έρευνας και ανάλυσης εκτιμά ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου Quest θα διαμορφωθεί σε 28 εκατ. ευρώ το τρέχον έτος 2018 και σε 30 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι επενδύσεις αναμένονται κυρίως να εστιασθούν στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου θα σημειωθεί πολλαπλάσια αύξηση της δυναμικότητας της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου ACS.

Τέλος, με βάση την εκτίμηση της καθαρής κερδοφορίας και της καθαρής θέσης του 2018, η μετοχή του Ομίλου διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 12,22x και με δείκτη P/BV 1x.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v