Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

ΧΑ: Επιστροφή των ξένων μετά από 5 μήνες πωλήσεων

Τα σινιάλα για την εγχώρια αγορά από τις συναλλαγές του Ιανουαρίου. Οι κινήσεις Ελλήνων και ξένων επενδυτών και η αύξηση στις ενεργές Μερίδες. Αξίας ως 3.000 ευρώ το 82% των χαρτοφυλακίων. Η μετοχή του μήνα.

ΧΑ: Επιστροφή των ξένων μετά από 5 μήνες πωλήσεων

Η ολοκλήρωση του πρώτου μήνα βρήκε τον Γενικό Δείκτη, από την αρχή του χρόνου, να καταγράφει κέρδη 3,48%, ενώ ο Τραπεζικός δείκτης πρόλαβε να καταγράψει απώλειες 13,53%. Μετοχή του πρώτου μήνα η Κρητών Άρτος, με απόδοση 71,43%.

Σύμφωνα με το "AXIANUMBERS", οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους Επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Τον Ιανουάριο 2019 οι Ξένοι Επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εισροές της τάξης των €19,82 εκατ., σε συνέχεια των εκροών 15,91 εκατ. τον Δεκέμβριο 2018, 131,34 εκατ. τον Νοέμβριο, 37,28 εκατ. τον Οκτώβριο, 52,97 εκατ. τον Σεπτέμβριο και 14,32 εκατ. τον Αύγουστο. Δηλαδή μετά από ένα πεντάμηνο εκροών, οι Ξένοι εμφανίζουν και πάλι μικρές εισροές.

Οι Έλληνες Επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €19,77 εκατ., σε συνέχεια εισροών ύψους €15,88 εκατ. τον Δεκέμβριο, 131,33 εκατ. τον Νοέμβριο, 37,23 εκατ. τον Οκτώβριο, 52,96 εκατ. τον Σεπτέμβριο και 14,33 εκατ. τον Αύγουστο.

Η κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,67 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €35,21 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €48,80 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 24,9%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. υπεραπέδωσε, κατά τον Ιανουάριο, του Γενικού Δείκτη και αυτό οφείλεται στην αρνητική απόδοση του Τραπεζικού κλάδου.

Η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς ανήλθε σε 64,8%, έναντι 64,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (602,94 εκατ. ευρώ, ή 1,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς, το ποσοστό ανεβαίνει σε 63,8%, έναντι 63,3% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8%.

Οι Έλληνες Επενδυτές στο τέλος του Ιανουαρίου κατείχαν το 36,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., έναντι του 36,7% στο τέλος Δεκεμβρίου, του 36,1% τον Νοέμβριο, του 36,2% τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο και 36% τον Αύγουστο.

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα €832,91 εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 9,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €758,16 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018, όμως, που η αξία συναλλαγών ήταν €1.681,46 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 50,5%.

Οι Ξένοι Επενδυτές τον Ιανουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 61,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 50,9% των συναλλαγών). Σε Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) αντιστοιχεί το 17,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 16,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 22,5% των συναλλαγών).

Οι Μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιανουάριο 2019 ανήλθε στις 14.170, έναντι 12.545 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιανουάριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 21.767).

Από τις 14.170 ενεργές Μερίδες, οι 13.654 αφορούσαν Ημεδαπούς Επενδυτές, οι 439 Χώρες ΕΕ εκτός Ελλάδας, οι 73 Χώρες εκτός ΕΕ και οι 4 Λοιπούς Επενδυτές.

Τον Ιανουάριο 2019 δημιουργήθηκαν 569 νέες Μερίδες Επενδυτών, έναντι 427 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Από αυτές, οι 428 αφορούσαν Έλληνες Επενδυτές (426 Φυσικά Πρόσωπα και 2 Νομικά Πρόσωπα) και οι 141 αφορούσαν Ξένους Επενδυτές (22 Φυσικά Πρόσωπα και 119 Νομικά Πρόσωπα). Παράλληλα, απενεργοποιήθηκαν 146 Μερίδες.

Στις 31/1/2019, το σύνολο των Μερίδων, ενεργών και μη, ήταν 1.482.750 (1.412.692 Ημεδαποί Επενδυτές, 39.028 από Χώρες ΕΕ εκτός Ελλάδας, 29.986 από Χώρες εκτός ΕΕ και 1.044 Μερίδες από Λοιπούς Επενδυτές)

Το 73,39% των Μερίδων είχε 1 Χειριστή, το 18,36% 2 Χειριστές, το 5,20% 3 Χειριστές, ενώ το 3,05% των Μερίδων είχε περισσότερους από 3 Χειριστές.

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 52,58%. Από 2 - 5 μετοχές στο 38,44%. Από 6 - 10 μετοχές στο 6,51% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 2,47%.

Σε ότι αφορά την αξία αυτά που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ έφθασαν στο 82,25% του συνόλου και όσα είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 91,18% του συνόλου.

Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου, έφθασαν στο 0,47% του συνόλου.

 

* Δείτε όλη την έκδοση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Θανάσης Σταυρόπουλος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v