Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Από 25/4 στο ΧΑ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της στις 23.04.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 4.691.658 νέων μετοχών.

Βαρβαρέσος: Από 25/4 στο ΧΑ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία) ανακοίνωσε ότι από την 25.04.2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, όπως αποφασίστηκε κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας της  07.08.2019 και της 04.01.2019.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε 1.899.000,60 Ευρώ  διαιρούμενο σε 6.330.002 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Η  Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της στις 23.04.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 4.691.658 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετοχών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v