ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή 1,52 εκατ. μετοχών της Eurobank

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του νέων μετοχών της τράπεζας θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωσή.

ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή 1,52 εκατ. μετοχών της Eurobank

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.».

Η σχέση ανταλλαγής είναι η εξής: α) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» ανταλλάσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας €1,71, με 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας €0,23, β) οι μέτοχοι της απορροφώσας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία €0,23.

Η ανωτέρω έγκριση τελεί υπό την αίρεση: α) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη συγχώνευση και της σχετικής καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) γνωστοποίησης του εγγράφου 4 του Ν.3401/2005 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του νέων μετοχών της τράπεζας θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωσή της.

Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της ιδίας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 θα υλοποιηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ » λόγω ακύρωσης 65.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v