Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Διανέμει συνολικό μέρισμα €0,75/μετοχή

Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα ανέρχεται σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΛΠΕ: Διανέμει συνολικό μέρισμα €0,75/μετοχή

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 0,75 ευρώ ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα ανέρχεται σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,50 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10% (0,05 Ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με το Νόμο 4603/2019 (άρθρο 65) και τη σχετική εγκύκλιο Ε.2092/3-6-2019, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,45 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date), την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.

Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v