Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Πανγαία: Με 98,15% η Invel μετά τη Δημόσια Πρόταση

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.

Εθνική Πανγαία: Με 98,15% η Invel μετά τη Δημόσια Πρόταση

Στο 98,15% ανέβηκε το ποσοστό της Invel, μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση στην οποία προχώρησε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατατέθηκαν 25 δηλώσεις αποδοχής από μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 1.592 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,001% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οπως θυμίζει η εταιρεία η Invel:

(α) δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out)

(β) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για χρονική περίοδο τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, θα αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν («Δικαίωμα Εξόδου»).

(γ) Δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v